گالری عکس / ورزشی / آداب رسوم / تفریحی

varzesh
rosom
tafrihi
mail
گالری عکس وتصاویر دیدنی از روستا بخش اول این گالری مربوط به ورزش و بازیهای بومی منطقه ای این روستا هست دربخش دوم شما میتوانید با اداب رسوم روستای فشانجرد به روایت تصویر بیشتر اشنا شوید تصاویر گویای اداب رسوم دیرینه این منطقه هست دربخش سوم این گالری میتوانید تصاویر تفریحی ومناطق دیدنی روستای فشانجرد را جستجو کنید