تاریخچه روستای فشانجرد

روستای فشانجرد در عرض جغرافیایی 36َ 47ودر طول جغرافیایی 58.8َو در ارتفاع 1029 متری از سطح دریا ودر 24 کیلو متری مرکز شهرستان و1ونیم کیلومتری از مرکز دهستان قرار دارد فشانجرد از شمال به طول 30کیلومتر به کوههای میان دشت اسفراین ،از شرق به طول 1کیلومتر به اراضی خسروشیر ، از غرب بدون فاصله به روستای گوری واز جنوب به طول 10کیلو متر به راه آهن واراضی کشاورزی زور زمند متصل میباشد . این روستا دارای 160 هکتار اراضی دیم وابی بوده ومابقی ان زمینهای بایر وبه صورت دشت ومراتع میباشد.سرانه زمین برای هر خانوار بین 5/1 الی 2هکتار میباشد.

محدوده کشاورزی"موقعیت جغرافیایی" آب و هوای منطقه ای

روستای فشانجرد در عرض جغرافیایی 36َ 47ودر طول جغرافیایی 58.8َو در ارتفاع  1029 متری از سطح دریا ودر 24 کیلو متری مرکز شهرستان و1ونیم کیلومتری از مرکز دهستان قرار دارد

تعیین محدوده واراضی کشاورزی :


فشانجرد از شمال به طول 30کیلومتر به کوههای میان دشت اسفراین  ،از شرق به طول 1کیلومتر به اراضی خسروشیر ، از غرب بدون فاصله  به روستای گوری  واز جنوب به طول 10کیلو متر به راه آهن واراضی کشاورزی زور زمند متصل میباشد .
این روستا دارای 160 هکتار اراضی  دیم وابی بوده ومابقی ان زمینهای بایر وبه صورت دشت ومراتع میباشد.سرانه زمین برای هر خانوار بین 5/1 الی 2هکتار میباشد.


ردیف

میزان کل اراضی  به هکتار

اراضی آبی

اراضی دیم

اراضی مشروب

1

160 هکتار

140 هکتار

20هکتار

100هکتار

این روستا دارای 6 حلقه چاه  عمیق بوده که دبی هر چاه عمیق به طور میانگین بین 20 الی 25 لیتر در ثانیه میباشد.
وضعیت اب وهوا وبارندگی:

 


ردیف

فصول بارندگی

میزان بارندگی

درصد بارش

1.

زمستان

8/7

2/53

2.

بهار

6/27

7/20

3.

تابستان

-----------

-------

4.

پاییز

7/34

1/26

جمع میانگین بارش در طول سال

1/133

این روستا دارای اب وهوای خشک  بوده  (تابستانهای گرم وخشک وزمستانهای سرد وخشک)و میا نگین بارندگی ان 1/133میلی متر در سال میباشد .مطابق جدول ذیر بارندگی در تابستان وجود ندارد.

 

 

 

 

وضعیت دما :
دمای هوا از اواسط بهمن  هر سال رو به افزایش بوده و تا پایان شهریور ادامه دارد .  گرمترین ماه  مرداد ماه میباشد.
افت دمای هوا از اواخر شهریور شروع شده وتا بهمن ادامه  دارد.  سردترین  ماه  دی ماه مشخص شده است .
وضعیت وزش باد:

به علت قرار داشتن  روستا در منطقه دشت  همواره تحت تاثیر چند جریان باد قرار دارد .
باد گرگان :این باد که با خود خنکی  ورطوبت کم را از شمال غرب  به ارمقان می اورد یکی از بادهای معروف ومشهور است .
باد نیشابور:این نوع باد که در تابستان خشک وگرم است ودر زمستان سردوخشک از سمت شرق می وزد وباد غالب در بیشتر فصول سال می باشد.
یک نوع باد که به ندرت برای منطقه ما واین روستا پیش می اید  وزش باد از سمت جنوب غربی است که در صورت وزش این نوع باد همواره همراه با باد وظوفان وبارندگی شدید می باشد. ضرب المثل(ابر اگر از قبله خیزد سخت باران می کند   باد اگر از قبله خیزد سخت طوفان میکند)

 

اراضی ومنابع ملی :(شماره بخش :7،  پلاک 162 که در منابع طبیعی ثبت می باشد)

محدوده اراضی روستای فشانجرد بدین شرح می باشد:

مساحت کل اراضی 1710/2039هکتار می باشد که از شمال به پلاک 125 میان دشت  متصل است واز شرق به پلاک 160 خسروشیر ،از غرب  و جنوب غربی به راه خاکی واراضی گوری با پلاک 163  واز سمت جنوب شرقی به اراضی شهرستانک با پلاک 18 متصل می باشد.از این اراضی 7178/1658هکتار منابع ملی بوده که قسمتی از ان مراتع وقسمت دیگر ان زمینهایی است که قبلا با اب قنوات ابیاری می شده است و3532/380 هکتار ان جزءمستثنیات  میباشد که شامل خود روستا که مسکونی است وزمینهای دارای مالک وصاحب است ، مشخصات ونقشه برداری نهایی در سال 1389 توسط منابع طبیعی شهرستان صورت گرفته  واز پلاتک اصلی به نام  پلاک جاجرم  استفاده گردیده است .در میان مکانهای ثبتی سه رشته قنات که به نامهای قنات وری با مظهر ان ،قنات فشانجرد با مظهر ان وقنات  وری ناصری با مظهر ان  مشخص گردیده که این سه قنات هم اکنون قنات کور می باشند .

در بین این اراضی  یک کالچه ویک کال به نام کال شور  ویک راه خاکی  مشخص شده که هم اکنون هم موجود می باشند .

به علت محرمانه بودن ، نقشه اراضی را دراختیار نداریم . نقشه فرضی مشاهده شده به تصویر کشیده شده است.feshanjord

کشاورزی:

میزان مصرف اب برای استفاده کشاورزی:به صورت میانگین از 5000لیتر در هکتار تا 10000 لیتر در هکتار متغیر می باشد به عنوان مثال ذرت که یک محصول پر مصرف است 000/10لیتر و گندم وجو که نیاز کمتری به اب دارد 000/5لیتر می باشد.

مطابق امار  جهاد کشاورزی شهرستان  تعداد بهره برداران در روستای فشانجرد1200  نفر می باشد.

 

 

شناسايي روستا

موقعيت جغرافيايي

روستاي گوري در 35 كيلومتري شهرستان جغتاي و در 48و36 عرض جغرافيايي و 8و57 طول جغرافيايي

و در ارتفاع 1025 متر از سطح دريا واقع شده است .

  • اين روستا بر اساس اخرين تقسيمات سياسي كشور در سال 1391 در محدوده سياسي ميان جوين از شهرستان جغتاي قرار دارد روستاي گوري توسط باغات و اراضي كشاورزي و جاده احاطه شده است .

 

میزان مصرف اب برای استفاده کشاورزی:به صورت میانگین از 5000لیتر در هکتار تا 10000 لیتر در هکتار متغیر می باشد به عنوان مثال ذرت که یک محصول پر مصرف است 000/10لیتر و گندم وجو که نیاز کمتری به اب دارد 000/5لیتر می باشد.

مطابق امار  جهاد کشاورزی شهرستان  تعداد بهره برداران در روستای فشانجرد1200  نفر می باشد.

 

 

شناسايي روستا

موقعيت جغرافيايي

روستاي گوري در 35 كيلومتري شهرستان جغتاي و در 48و36 عرض جغرافيايي و 8و57 طول جغرافيايي

و در ارتفاع 1025 متر از سطح دريا واقع شده است .

  • اين روستا بر اساس اخرين تقسيمات سياسي كشور در سال 1391 در محدوده سياسي ميان جوين از شهرستان جغتاي قرار دارد روستاي گوري توسط باغات و اراضي كشاورزي و جاده احاطه شده است .
ارتباط اين روستا با شهرستان جغتاي از طريق جاده اسفالته مي باشد .